درباره اساتید


اساتید این آموزشگاه دارای تحصیلات آکادمیک موسیقی و کارت صلاحیت تدریس می باشند.
این عزیزان تلاش می نمایند با رفتاری حرفه ای و مناسب شما هنردوستان عزیز در محیطی گرم و صمیمانه، تجربیات و دانش خود را به زبانی ساده و قابل درک برای تمامی سنین، به صورت کامل منتقل نمایند.

ما معتقدیم که مهارت کافی نیست، این رفتار و شیوه برخورد ماست که ما را متمایز می نماید.