استاد سهیل کرامتی

تار - سه تار

پیشینه هنری
دارای مدرک کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه هنر تهران
فراگیری سازهای تار و سه تار نزد آقایان مقداد شاه حسینی ، فرخ مظهری ، حمید سکوتی و خانم مریم تژده
فعالیت های موسیقایی:
1. اجرای دونوازی تار، بهار1386، دانشگاه هنر
2. کسب مقام دوم نوازندگی ساز ایرانی در جشنواره موسیقی دانشگاه هنر، بهار 1389
3. اجرای گروهی در مراسم بزرگداشت استاد پرویز تناولی ، بهار1389، خانه ی احسان کاشان
4. اجرای تک نوازی تار و برگزاری دوره ی آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی، تابستان 1389، خانه ی کرمانشاه تهران
5. اجرای تک نوازی سه تار (موسیقی تئاتر) ، بهار1389، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر
6. اجرای گروهی با گروه نوآوا ، پاییز 1389 ، دانشکده موسیقی دانشگاه هنر
7. اجرای گروهی با گروه نوآوا در جشنواره ی موسیقی فجر سال 89
8. اجرای گروهی با گروه شَروِند، بهار 95، مجتمع فرهنگی و هنری ولیعصر آمل
9. اجرای گروهی با گروه شَروِند، بهار 95، سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران

روزهای حضور
شنبه


Share تاريخ: 1397/04/25 مشاهده : 460گذاشتن نظر