استاد نغمه فلاح

پیانو

پیشینه هنری
داراي مدرك كارشناسي نوازندگى ساز جهانى. فراگيري پيانو را از سن ١٦ سالگى اغاز نمود. ابتدا يك سال با استاد واعظى و سپس يادگيرى را با سبك كلاسيك در حضور استادان ماتوسيان، ارپينه اسرايليان و استاد طاهرى و دكتر ميثم خاتمى نيا فرا گرفت.

روزهای حضور
چهارشنبه


Share تاريخ: 1397/04/25 مشاهده : 270گذاشتن نظر