استاد علیرضا مظفری

ساز دهنی (هارمونیکا)

پیشینه هنری
علیرضا مظفری پور فراگیری ساز دهنی را از سال 1379 نزد استاد منصور پاکنژاد آغاز کرد همچنین به یادگیری ساز سنتور به مدت 10 سال نزد استاد علی بشردوست پرداخت و از سال 1384 با گروه های متعدد موسیقی همکاری نموده و به اجرای کنسرت با گروه های کلاسیک و پاپ و سنتی به صورت تلفیقی پرداخته است ایشان در سال های اخیر با گروه های سرنا و نیوش نیز همکاری داشته است و از سال 1384 آغاز به آموزش ساز دهنی (هارمونیکا) در آموزشگاه های متعدد با شیوه ای نوین نموده است.

روزهای حضور
دوشنبه

Share تاريخ: 1397/04/25 مشاهده : 377گذاشتن نظر